Фізика 11

                          ЕЛЕКТРОДИНАМІКА (частина 2) ОПТИКА.

                              ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА.

                                               ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ. 

 

       

                   Електродинаміка (частина 2). Оптика.

         Фізика атома та атомного ядра. Теорія відносності.

 

                           Зміст.

                   Розділ 4. Електродинаміка (частина 2).

          Тема 4.5. Електромагнітна індукція.

§1. З історії електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції.

§2. Розв’язування задач. Тема: Електромагнітна індукція.

§3. Індукційні генератори.

§4. Трансформатори.

§5. Електродвигуни змінного струму та інші індукційні прилади.

§6. Струми Фуко. Електричний скін-ефект.

§7. Про електростатичні та електродинамічні поля.

          Тема 4.6. Електродинаміка змінних струмів.

§8. Змінний струм та його характеристики.

§9. Резистори, конденсатори і котушки індуктивності в колі

постійного та змінного струмів.

§10. Коливальний контур. Генератор високої частоти.

§11. Трифазна система змінного струму.

          Тема 4.7. Основи теорії електромагнітного поля.

§12. З історії динамічної теорії електромагнітного поля.

§13. Основні положення теорії Максвела.

§14. Основні передбачення теорії Максвелла.

§15. Система радіозв’язку.

 

         Розділ 5.  Оптика.

§16. З історії наукових поглядів на природу світла.

           Тема 5.1. Фотометрія.

§17. Основні фотометричні величини та одиниці їх вимірювання.

§18. Освітленість. Закони освітленості.

           Тема 5.2. Хвильова оптика.

§19. Загальні відомості про хвилі.

§20. Про відчуття кольору та про те, чому навколишній

світ різнобарвний.

§21. Відбивання та заломлення світлових хвиль.

§22. Інтерференція світла.

§23. Застосування інтерференції. Інтерферометри.

Просвітлення оптики.

§24. Дифракція світла.

§25. Поляризація світла.

§26. Дисперсія світла.

§27. Види спектрів. Спектральний аналіз.

§28. Шкала електромагнітних хвиль.

          Тема5.3. Квантова оптика.

§29. Від теорії теплового випромінювання до квантової оптики.

§30. Фотон та його властивості.

§31. Фотоелектричні ефекти.

§32. Фотохімічні реакції.

§33. Люмінесценція.

§34. Оптичний квантовий генератор (лазер).

§35. Тиск світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

 

Розділ 6.    Фізика атома та атомного ядра.

           Тема 6.1. Основи квантової механіки.

§36. Введення в квантову механіку.

§37. Загальні відомості про корпускулярно – хвильвий

дуалізм мікрочастинок.

§38. Хвилі де Бройля.

§39. Рівняння Шредінгера – основний закон квантової механіки.

§40. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга.

§41. Про взаємозв’язок квантової механіки, класичної фізики

та теорії відносності.

        Тема 6.2. Фізика атома.

§42. З історії наукових поглядів на загальний устрій атома.

§43. Квантові числа, як метод наукового відображення

внутрішнього устрою та властивостей атома.

§44. Періодична система хімічних елементів.

        Тема 6.3. Фізика атомного ядра.

§45. Природна радіоактивність.

§46. Будова атомного ядра. Ізотопи.

§47. Ядерні сили.

§48. Енергія зв’язку та дефект маси атомного ядра.

§49. Термоядерні реакції. Енергія Сонця та зірок.

§50. Військове та цивільне застосування термоядерних реакцій.

§51. Види радіоактивного розпаду. Родини радіоактивних елементів.

§52. Ядерні реакції поділу. Їх військове та цивільне застосування.

§53. Радіація: джерела, дози, ризики.

§54. Методи спостереження та реєстрації частинок

іонізуючого випромінювання.

§55. Загальні відомості про елементарні частинки.

§56. Фундаментальні взаємодії.

 

Розділ 7. Основи теорії відносності.

 

§57. Принцип відносності – базовий закон сучасної науки.

Інерціальні та неінерціальні системи відліку.

§58. З історії теорії відносності. Про відносне та абсолютне.

§59. Про відносність часу.

§60. Парадокс близнюків.

§61. Про відносність простору.

§62. Про відносність маси та про її зв’язок з енергією.

§63. Про закон додавання швидкостей.

§64. Парадокси теорії відносності.

§65. Ефект Доплера для світлових хвиль. Червоне зміщення спектру.

§66. Основи загальної теорії відносності.

§67. Про геометричну суть тяжіння та про факти які

підтверджують цю суть.

§68. Основні риси сучасної наукової картини світу.

 

Розділ 8. Космологія. 

 

§69. З історії наукових поглядів на устрій Всесвіту.

§70. З історії становлення сучасної теорії еволюційного

Всесвіту та про філософські аспекти цієї теорії.

§71. Основи сучасної теорії еволюційного Всесвіту

(теорії Великого Вибуху).

§72. Про докази того, що сучасна теорія еволюційного

Всесвіту є правильною.

§73. Про еволюцію галактик.

§74. Про еволюцію зірок.

§75. Про еволюцію Сонячної системи.

§76. Геологічна історія Землі.

§77. Про еволюційну теорію Дарвіна, або про те,

що з’явилось раніше, яйце чи курка.

§78. Про енергетичні передумови еволюційного

самозародження та саморозвитку життя на Землі.

§79. Чи одинокі ми у Всесвіті?

§80°. Про НЛО, інопланетян та позаземні цивілізації.

§81°. Про дикунські теорії, чорні дірки, паралельні світи

та розумну сутність Землі.

 

 

 

 

Подобається