Фізика 12

 

                                                            А.М.Карбівничий

                                  Фізика 12

                                   Оптика

               Фізика атома та атомного ядра

                           Теорія відносності

                                 Космологія

 

 

                      Зміст

 

           Розділ 6.  Оптика.

§1. З історії наукових поглядів на природу світла.

             Тема 6.1. Геометрична оптика.

§2. Основні поняття геометричної оптики.

§3. Закони геометричної оптики.

§4. Загальні відомості про дзеркала.

§5. Повне відбивання світла. Загальні відомості про оптичні

призми та оптичні волокна.

§6. Про загальні закономірності проходження світла через

оптично прозорі тіла.

§7. Загальні відомості про лінзи.

§8. Графічний та алгебраїчний методи визначення параметрів

тих зображеньякі створюють лінзи.

§9. Оптичні прилади.

§10. Око як природний оптичний прилад. Дефекти зору.

§11. Оптичні ілюзії.

      Тема 6.2. Фотометрія.

§12. Основні фотометричні величини та одиниці їх вимірювання.

§13. Освітленість. Закони освітленості. Яскравість.

Тема 6.3. Хвильова  оптика.

§14. Загальні відомості про хвилі.

§15. Інтерференція світла.

§16. Інтерферометри. Просвітлення оптики.

§17. Дифракція світла. Дифракційна решітка.

§18. Поляризація світла.

§19. Дисперсія світла.

§20. Види спектрів. Спектральний аналіз.

§21. Шкала електромагнітних хвиль.

     Тема6.4. Квантова оптика.

§22. Від теорії теплового випромінювання до квантової оптики.

§23. Фотон та його властивості.

§24. Фотоелектричні ефекти.

§25. Фотохімічні реакції.

§26. Люмінесценція.

§27. Оптичний квантовий генератор (лазер).

§28. Ефект Комптона.

§29. Тиск світла.

§30. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.

 

Розділ 7.    Фізика атома та атомного ядра.

          Тема 7.1. Основи квантової механіки.

§31. Введення в квантову механіку.

§32. Хвилі де Бройля.

§33. Рівняння Шредінгера – закон руху квантових систем.

§34. Співвідношення невизначеностей.

§35. Про взаємозв’язок квантової механіки, класичної фізики

та теорії відносності.

          Тема 7.2. Фізика  атома.

§36. З історії наукових поглядів на загальний устрій атома.

§37. Квантові числа, як метод наукового відображення

внутрішнього устрою та властивостей атома.

§38. Періодична система хімічних елементів.

             Тема 6.3. Фізика атомного ядра.

§39. Природна радіоактивність.

§40. Будова атомного ядра.

§41. Ядерні сили.

§42. Енергія зв’язку та дефект маси атомного ядра.

§43. Термоядерні реакції. Енергія Сонця та зірок.

§44. Військове та цивільне застосування термоядерних реакцій.

§45. Види радіоактивного розпаду. Родини радіоактивних елементів.

§46. Ядерні реакції поділу. Їх військове та цивільне застосування.

§47. Радіація : джерела, дози, ризики.

§48. Методи спостереження та реєстрації частинок

іонізуючого випромінювання.

§49. Загальні відомості про елементарні частинки.

§50. Фундаментальні взаємодії.

 

Розділ 8. Основи теорії відносності.

§51. Принцип відносності – базовий закон сучасної науки.

§52. З історії теорії відносності.

§53. Про відносне та абсолютне.

§54. Про відносність часу.

§55. Парадокс близнюків.

§56. Про відносність простору.

§57. Про відносність маси та про її зв’язок з енергією.

§58. Про закон додавання швидкостей.

§59. Парадокси теорії відносності.

§60. Ефект Доплера для світлових хвиль. Червоне зміщення спектру.

§61. Основи загальної теорії відносності.

§62. Про геометричну суть тяжіння та про факти які підтверджують цю суть.

§63. Теорія відносності. Узагальнююче повторення.

§64. Основні риси сучасної наукової картини світу.

 

Розділ 9.  Основи космології.

§65. З історії космології.

§66. Загальні відомості про історію становлення сучасної теорії

Всесвіту та про філософські аспекти цієї теорії.

§67. Основи теорії Великого Вибуху (теорії еволюційного Всесвіту).

§68. Про докази того що теорія Великого Вибуху  є правильна.

§69. Про еволюцію зірок.

§70. Про еволюцію Сонячної системи.

§71. Про еволюцію життя на Землі.

§72. Про дикунські теорії, N-вимірність простору, паралельні світи,

НЛО, інопланетян та позаземні цивілізації.

Подобається