Фізика 11

                          ЕЛЕКТРОДИНАМІКА (частина 2) ОПТИКА.

                              ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА.

                                               ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ. 

 

       

                   Електродинаміка (частина 2). Оптика.

         Фізика атома та атомного ядра. Теорія відносності.

 

                           Зміст.                                                                                    стор.

                   Розділ 4. Електродинаміка (частина 2).

§1. Електродинаміка магнітних явищ. Узагальнююче повторення.           6

         Тема 4.5. Електромагнітна індукція.

§2. З історії електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції.  10

§3. Індукційні генератори.                                                                                     18

§4. Трансформатори.                                                                                               24

§5. Електродвигуни змінного струму та інші індукційні прилади.               29

§6. Струми Фуко. Електричний скін-ефект.                                                        35

         Тема 4.6. Електродинаміка змінних струмів.

§7. Змінний струм та його характеристики.                                                      42

§8. Резистори, конденсатори і котушки індуктивності в колі

постійного та змінного струмів.                                                                           47

§9. Коливальний контур. Генератор високої частоти.                                   53

§10 Трифазна система змінного струму                                                             58

         Тема 4.7. Основи теорії електромагнітного поля.

§11. З історії динамічної теорії електромагнітного поля.                              62

§12. Основні положення теорії Максвела.                                                         66

§13. Основні передбачення теорії Максвелла.                                                 70

§14. Про експериментальні докази того, що теорія

Максвелла є правильною.                                                                                     76

§15. Система радіозв’язку.                                                                                      80

 

         Розділ 5.  Оптика.

§16. З історії наукових поглядів на природу світла.                                        88

          Тема 5.1. Геометрична оптика.

§17. Основні поняття геометричної оптики.                                                     97

§18. Закони геометричної оптики.                                                                     101

§19. Загальні відомості про дзеркала.                                                               107

§20. Повне відбивання світла. Загальні відомості про

оптичні призми та оптичні волокна.                                                                 115

§21. Загальні відомості про лінзи.                                                                      120

§22. Оптичні прилади.                                                                                           129

§23. Око як природний оптичний прилад. Дефекти зору.                           135

§24. Оптичні ілюзії.                                                                                                 143

Тема 5.2. Фотометрія.

§25. Основні фотометричні величини та одиниці їх вимірювання.          152

§26. Освітленість. Закони освітленості.                                                             157

Тема 5.3. Хвильова оптика.

§27. Загальні відомості про хвилі.                                                                      163

§28. Про відчуття кольору та про те, чому навколишній

світ різнобарвний.                                                                                                  168

§29. Інтерференція світла.                                                                                    174

§30. Застосування інтерференції. Інтерферометри.

Просвітлення оптики.                                                                                            183

§31. Дифракція світла. Дифракційна решітка.                                                 189

§32. Поляризація світла.                                                                                        197

§33. Дисперсія світла.                                                                                             201

§34. Види спектрів. Спектральний аналіз.                                                        208

§35. Шкала електромагнітних хвиль.                                                                 215

Тема5.4. Квантова оптика.

§36. Від теорії теплового випромінювання до квантової оптики.              222

§37. Фотон та його властивості.                                                                           229

§38. Фотоелектричні ефекти.                                                                               234

§39. Фотохімічні реакції.                                                                                        241

§40. Люмінесценція.                                                                                               245

§41. Оптичний квантовий генератор (лазер).                                                 251

§42. Тиск світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.                       255

 

Розділ 6.    Фізика атома та атомного ядра.

        Тема 6.1. Фізика атома.

§43. З історії наукових поглядів на загальний устрій атома.                       260

§44. Квантові числа, як метод наукового відображення

внутрішнього устрою та властивостей атома.                                                268

§45. Періодична система хімічних елементів.                                                 274

        Тема 6.2. Фізика атомного ядра.

§46. Природна радіоактивність.                                                                          280

§47. Будова атомного ядра. Ізотопи.                                                                  283

§48. Ядерні сили.                                                                                                      289

§49. Енергія зв’язку та дефект маси атомного ядра.                                       295

§50. Термоядерні реакції. Енергія Сонця та зірок.                                          298

§51. Військове та цивільне застосування термоядерних реакцій.             304

§52. Види радіоактивного розпаду. Родини радіоактивних елементів.    308

§53. Ядерні реакції поділу. Їх військове та цивільне застосування.           315

§54. Радіація: джерела, дози, ризики.                                                                 321

§55. Методи спостереження та реєстрації частинок

іонізуючого випромінювання.                                                                             328

§56. Загальні відомості про елементарні частинки.                                       332

§57. Фундаментальні взаємодії.                                                                           339

 

Розділ 7. Основи теорії відносності.

§58. Принцип відносності – базовий закон сучасної науки.

Інерціальні та неінерціальні системи відліку.                                                 346

§59. З історії теорії відносності.                                                                            351

§60. Про відносне та абсолютне.                                                                         356

§61. Про відносність часу.                                                                                     361

§62. Парадокс близнюків.                                                                                      367

§63. Про відносність простору.                                                                             372

§64. Про відносність маси та про її зв’язок з енергією.                                  377

§65. Про закон додавання швидкостей.                                                            384

§66. Парадокси теорії відносності.                                                                      388

§67. Ефект Доплера для світлових хвиль. Червоне зміщення спектру.     394

§68. Основи загальної теорії відносності.                                                         398

§69. Про геометричну суть тяжіння та про факти які

підтверджують цю суть.                                                                                         403

§70. Основні риси сучасної наукової картини світу.                                       409

 

Загальний коментар.

Напевно, всі більш-менш фахові вчителі та викладачі нашої країни знають: сучасні вітчизняні підручники з фізики, мають до цієї самої  фізики, м’яко кажучи дуже опосередковане відношення, (читайте статтю “Фізика-як віддзеркалення стану  української освіти та про закони Ньютона, як об’єктивну міру цього стану”).Зважаючи на ці обставини практично кожен з нас створює свій, власний  підручник, посібник, конспект лекцій, тощо. Не оминула сія доля і мене.

Нема жодних сумнівів втому, що написаний мною підручник не є ідеальним. Напевно, в ньому віднайдуться недоліки, огріхи, недоречності. Однак в ньому є головне – цілісність та системність знань. Як на мене, він є тим підручником,  в якому  кожний параграф, кожна тема, кожний розділ і вся сукупність цих розділів утворюють цілісну систему взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих знань. Підручником, який вчить не зазубрювати формули, а творчо і логічно мислити. Підручником, в якому визначення кожного терміну, формулювання кожного закону, пояснення кожного явища, підпорядковані певній уніфікованій та логічно  обгрунтованій  схемі..

На жаль, ні в Міністерстві освіти,  ні в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти,  ні в Інституті педагогіки НАПН України не знайшлось жодної не байдужої та фахової людини, яка б дійсно переймалась проблемами сучасної української освіти загалом і фізики зокрема. Тому на всі звернення до цих поважних інституцій я отримав лише нікчемні відписки байдужих та зазвичай шкурно зацікавлених чинуш.

 

      

 

     

Подобається